Hyvä tiivistetty tietopaketti!
Päätökset metsän hakkuiden, uudistuksen ja hoidon osalta on Hyvä perustua jatkossakin pääosin tutkittuun tietoon ja kokemukseen eikä yksinomaan ”uskomuksiin”!
Työn Iloa!
Ja Toivon mukaan saamme niin ”leipää pöytään” kuin hyvinvointia ja elämyksiä metsästä jatkossakin!

Vastaa