Tuhojen uhat ovat varsin monet, kuten laajaa tietoa antava artikkeli esittää. Metsänomistajien olisi hyvä olla näistä perillä. Mutta liiallisiin huoliin ei välttämättä ole siltikään syytä. Onneksi suomalainen metsämaasto on myös monin paikoin vaihteleva ja luontaisesti monia uhmia jo alkuvaiheissaan torjuva. Silti on syytä aktiivisesti tarkkailla metsiä ja erityisesti kirjanpainajan osalta.

Vastaa