Patenttiselvitys: Suomen metsäteollisuus loistaa maailman kärjessä kolmella teknologian alueella

9.2.2023 / Artikkeli
Metsäteollisuuden uusilla materiaali- ja tuoteratkaisuilla voidaan korvata fossiilisia tai muuten ympäristön kannalta kuormittavia tuotteita.

Suomi loisti kansainvälisessä patenttiselvityksessä useilla teknologia-alueella Yhdysvaltojen, Japanin ja Kiinan edellä, ilmenee Metsäteollisuus ry:n teettämästä selvityksestä.

Suomi kulkee kehityksessä maailman kärjessä usealla metsäteollisuuden teknologian alueella, ilmenee uudesta kansainvälisestä patenttiselvityksestä. Selvityksen on teettänyt Metsäteollisuus ry.

Patenttiportfolion vahvuudella tarkasteltuna Suomi sijoittui maailman ensimmäiseksi patenteissa, jotka liittyvät mikro- ja nanofibrilloituun selluloosaan, jäteveden ja lietteen käsittelyyn sekä ligniinin talteenottoon mustalipeästä.

Aktiivisuus patenteissa ja patenttiportfolion vahvuus kertoo hyvää Suomen metsäteollisuuden uudistumiskyvystä ja kyvystä kilpailla globaaleilla markkinoilla.

Myös taivekartonkiin, kuituvaloksiin sekä tarroihin ja etiketteihin liittyvissä patenteissa Suomi on maailman kolmen parhaan maan joukossa.

”Aktiivisuus patenteissa ja patenttiportfolion vahvuus kertoo hyvää Suomen metsäteollisuuden uudistumiskyvystä ja kyvystä kilpailla globaaleilla markkinoilla. Yritykset ovat panostaneet tutkimukseen ja tuotekehitykseen”, Metsäteollisuus ry:n innovaatiopolitiikan päällikkö Marjaana Suorsa sanoo.

Marjaana Suorsa. Metsäteollisuus ry
”Aktiivisuus patenteissa ja patenttiportfolion vahvuus kertoo hyvää Suomen metsäteollisuuden uudistumiskyvystä ja kyvystä kilpailla globaaleilla markkinoilla.”, Metsäteollisuus ry:n innovaatiopolitiikan päällikkö Marjaana Suorsa sanoo. Kuva: Metsäteollisuus ry

Erityisen aktiivisia patenttirintamalla ovat suomalaiset metsäteollisuusjätit Metsä Group, Stora Enso ja UPM. Metsäalan pienet ja keskisuuret yritykset ovat vuoteen 2020 päättyneen tarkastelujakson aikana sen sijaan hakeneet vielä verrattain vähän patentteja.

Keksinnöt ja yritysten patentointiaktiivisuus ovat tärkeitä indikaattoreita aktiivisesta ja tuloksellisesta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminasta (TKI).

Suorsan mukaan kaikista patentoinneista ei aina välttämättä synny tuotetta, mutta patentit ovat kuitenkin yksi tärkeä TKI-toiminnan indikaattori. Selvityksessä ei laskettu patenttien rahallista arvoa. 

Muu maailma jyräsi EU:n

Suorsa vertaili Forest.fi:n pyynnöstä EU-maiden yhteenlaskettua sijoitusta EU:n ulkopuoliseen maailmaan. Vertailu osoitti, että muu maailma pesi EU:n patenttien ja patenttijulkaisuiden määrässä valtaosassa selvityksessä tarkastelluissa teknologia-alueissa.

”Erityisesti USA sekä Japani olivat vahvoja maita selvityksessämme. Lisäksi joillain teknologia-alueilla myös Kiina erottui joukosta”, Suorsa sanoo.

”Tulos nostaa Suomen menestyksen arvoa vertailussa entisestään. Suomi suorastaan loistaa usealla teknologia-alueella”, Suorsa sanoo.

Kansallisessa biotalousstrategiassa nostetaan biotalouden arvonlisän kasvattamisen tärkeyttä. Suomalaisen metsäteollisuuden pitkäjänteinen teknologian ja tuotteiden kehittäminen luovat toimialalle uusia mahdollisuuksia.

Erityisesti USA sekä Japani olivat vahvoja maita selvityksessämme. Lisäksi joillain teknologia-alueilla myös Kiina erottui joukosta. Tulos nostaa Suomen menestyksen arvoa vertailussa entisestään.

Patentit kertovat myös toimialan työstä kestävän kehityksen edistämiseksi. Uusilla materiaali- ja tuoteratkaisuilla voidaan korvata fossiilisia tai muuten ympäristön kannalta kuormittavia tuotteita. Puun käsittelyyn ja suojaamiseen liittyvät keksinnöt puolestaan edistävät puun pitkäikäistä käyttöä ja siten pitkäaikaista hiilensidontaa esimerkiksi rakentamisessa.

Metsäteollisuus ry:n tilaamassa selvityksessä tutkittiin patenttijulkaisuja vuosien 2006–2020 väliseltä ajalta yhdeksällä eri teknologia-alueella. Selvityksen toteuttivat IP Analytics Karvonen ja Turnip Innovations -analyysiyritykset.

Tero Karjalainen

Kirjoita kommentti