Kaikkien massa- ja paperitehtaiden ympäristölupaehdot tarkistetaan

5.12.2014 / Artikkeli
Metsä Fibren Äänekosken tehdas ja integraattialue. Kuva: Metsä Group
Massa- ja paperitehtaat tarkistavat, pitääkö ympäristölupia päivittää uusien EU-vaatimusten vuoksi. Kuvassa Metsä Fibren Äänekosken tehdas, jonne suunnitteilla oleva biotuotetehdas tulisi. Kuva: Metsä Group

Tehtaiden lupaehdot tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään, koska Euroopan unionin parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevat vaatimukset ovat muuttuneet.

Tehtaan ympäristöluvassa määritetään, millaisia päästöjä tehdas saa ympäristöön laskea. Mitä herkemmässä ympäristössä tehdas sijaitsee, sitä tiukemmat vaatimukset ympäristöluvassa asetetaan.

Tehtaiden ympäristöluvat ovat tavallisesti voimassa toistaiseksi. Ympäristöluvan tarkistus tulee eteen, jos tehtaan toiminta muuttuu oleellisesti tai kun kyseisen teollisuudenalan parasta saatavilla olevaa tekniikkaa koskevat BAT-vaatimukset uusitaan. Virallisesti puhutaan BAT-päätelmistä.

BAT tarkoittaa tekniikkaa ja toimintatapoja, joilla voidaan vähentää tehtaiden päästöjä ja ympäristökuormitusta. Samalla määritellään, mihin päästötasoon tehtaan on päästävä.

BAT-dokumentissa kuvataan tekniikat, joilla päästömääräykset voi saavuttaa ja alittaa. Ne ottavat huomioon myös, onko saavutettu hyöty oikeassa suhteessa kustannuksiin.

Tulos on tekniikkaa tärkeämpi

”Tehdas voi kuitenkin itse valita, mitä tekniikoita käyttää. Keskeistä on se, että päästömäärät ovat korkeintaan sallitut”, selittää ympäristöpäällikkö Fredrik Blomfelt Metsäteollisuus ry:stä.

Blomfeltin mukaan uudet BAT- vaatimukset ovat tasapainoiset, mutta tiettyjä tiukennuksia on tulossa. Aiemmin esimerkiksi sellutehtaiden päästöt arvioitiin kokonaisuutena, nyt prosessin eri osille on omat vaatimukset. Paikallisten olosuhteiden ottaminen huomioon on myös aiempaa vaikeampaa.

Suomalaisilla massa- ja paperitehtailla ympäristöasiat ovat kunnossa. Suurin työ on tehty jo 20–30 vuotta sitten. Esimerkiksi tähän päivään asti riittäneet vedenpuhdistustekniikat otettiin Suomessa pääosin käyttöön jo 1980–90-luvuilla.

Investointeja tarvitaan silti. Uusista vaatimuksista johtuvat investoinnit ovat Suomessa yhteensä arviolta noin 40 miljoonaa euroa. Lopulliset kustannukset riippuvat kuitenkin tehtaille annettavista lupaehdoista.

Äänekoskella pilotoidaan myös uudet vaatimukset

Kokonaan uutta biotuotetehdasta Äänekoskelle suunnittelevalle Metsä Groupille muutos tulee kesken ympäristöluvan hakuprosessin. ”Toki tiesimme, mitä sieltä on tulossa ja osasimme ennakoida muutoksia”, sanoo ympäristöjohtaja Timo Kanerva Metsä Groupilta.

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan toinen yleisötilaisuus Äänekosken kaupungintalolla 1.9.2014. Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen, Ihmepeili Oy
Äänekoskelle suunnitellun biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointia esiteltiin yleisötilaisuudessa syyskuussa 2014. Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen, Ihmepeili Oy

Uusien vaatimusten osalta Äänekosken investointi on ikään kuin koekaniini. Esimerkiksi tiettyjä maaperään ja pohjaveden tilaan liittyviä asioita pitää selvittää ensimmäisen kerran.

Kanervan mukaan uusista vaatimuksista tiukimmat on asetettu sellutehtaiden hiukkaspäästöille. Niihin alittaminen vaatii työtä ja kokonaan uusille tehtaille vaatimukset ovat vielä tiukemmat.

Kanervan mukaan suomalainen metsäteollisuus pärjää uudistuksen kanssa hyvin. Ympäristöluvat vaativat joskus paljon enemmän.

Lupaprosessi tulee puhumalla paremmaksi

Äänekosken biotuotetehtaan yhteydessä on puhuttu myös ympäristölupaprosessin kehittämisestä. Käytännössä se on tarkoittanut esimerkiksi sitä, että viranomaiset ja Metsä Group ovat tavanneet ja keskustelleet lupahakemuksista tavanomaista useammin, Kanerva kertoo.

Ratkaisut ja niiden perustelut avautuvat paremmin puhuen kuin paperilla.

Lupaprosessia on myös nopeutettu niiltä osin, kuin se on mahdollista sen laadun kärsimättä.

Normaalisti viranomainen kerää kaikki ympäristövaikutusten arvioinnin aikana tulleet lausunnot yhteen ja laittaa ne luvanhakijalle saatekirjeen kera yhdellä kertaa. ”Nyt olemme saneet lausunnot sitä mukaa kuin niitä on tullut, ja me olemme voineet myös vastata niihin nopeammin”, Kanerva kertoo.

BAT-vaatimukset uusitaan säännöllisesti

Euroopan unionin teollisuuspäästödirektiivissä määritetään, millaiset toiminnot vaativat ympäristöluvan. BAT-dokumentit laaditaan komission alaisessa EIPPC-toimistossa. Ne päivitetään noin kahdeksan vuoden välein.

BAT-vaatimukset muodostavat Unionin minimivaatimukset toiminnan ympäristökuormitukselle. Kansallisesti voidaan vaatia tiukempia päästörajoja ja lisäksi ympäristölupaa myös sellaiselle toiminnolle, jolta EU ei sitä vaadi.

Suomessa esimerkiksi sahoilta vaaditaan ympäristölupa, EU ei sitä edellytä.

Kun BAT-dokumentit julkaistaan, tehtaat tekevät ympäristölupaviranomaisille osaltaan selvityksen siitä, edellyttävätkö ne muutoksia ja ympäristöluvan muuttamista. Tämän jälkeen ympäristöviranomaiset päättävät, pitääkö lupa uusia vai ei.

BAT-vaatimukset käytännöksi neljässä vuodessa

Tehtaiden toiminta pitää saada uusien vaatimusten mukaiseksi neljässä vuodessa.

Yleisesti ottaen ympäristöluvan päivitys voi kestää vuosia, mikä on Blomfeltin mukaan liian paljon. Uudessa ympäristönsuojeluasetuksessa tavoiteaika BAT-päätelmien vuoksi tehtävälle tarkastukselle on kymmenen kuukautta.
”Tässä pitää pysyä, jotta tarvittaville investoinneille jää aikaa”, Blomfelt sanoo.

Sellutehtaan ympäristölupa maksaa noin 40 000 euroa. Se kattaa lupaprosessista viranomaisille syntyneet kulut.
Prosessi vie paljon työaikaa ja kustannuksia myös yrityksissä. Kuinka paljon, sitä on Blomfeltin mukaan vaikea arvioida.

Krista Kimmo

Kirjoita kommentti