Mielenkiintoinen mutta aika radikaali visio.
Mielestäni nämä seikat voivat hyvinkin loiventaa energiamuutosta:
* sellupohjaiset tekstiilit eivät käytä ligniiniä – energiantuotanto ei laske
* nestemäiset polttoaineet ovat pääosin vielä kaukana kaupallisista sovellutuksista
* onko havupuu jatkossa sittenkään niin niukka resurssi – jos/kun Venäjä joskus palaa maailmankauppaan niin puuta on yllin kyllin tarjolla…

Vastaa