Ylispuuhakkuu (cutting of hold-overs)

Suomessa on  1900-luvulla otettu asteittain käyttöön metsänhoidon tapa, jossa metsää hoidetaan päätehakkuuseen katkeavin, kiertoajaksi kutsutuin jaksoin. Päätehakkuun tapa voi olla siemen- tai suojuspuuhakkuu. Kun niiden jälkeen syntyvä taimikko on vakiintunut, siemen- tai suojuspuut poistetaan, mitä kutsutaan ylispuuhakkuuksi.