Puunkorjuumenetelmät (harvesting methods)

Puunkorjuumenetelmiä on periaatteessa kaksi: kokorunkomenetelmä ja tavaralajimenetelmä. Suomessa ja pohjoismaissa on yleensä käytössä tavaralajimenetelmä, jossa tukkipuun rungot katkotaan jo hakkuupaikalla niihin mittoihin, joihin sahatavaran tilaaja on ne halunnut. Kokorunkomenetelmässä rungot taas katkotaan tilaajalle sopiviin mittoihin vasta välivarastolla tai sahalla tai muussa teollisuuslaitoksessa. Kokorunkomenetelmä on yleinen pohjoismaiden ulkopuolella.