Auditoija (auditor, auditing specialist, auditing practitioner)

Auditoija tai auditointiyritys on riippumaton taho, joka tarkastaa, toimiiko yritys niiden standardien ja sertifikaattien mukaisesti, joihin kyseinen yritys on sitoutunut. Auditoijia tarvitaan muun muassa metsäsertifioinnissa.