Yksityisten omistamien metsien osuus

13.11.2020 / Graafi
  • Yksityismetsien merkitys metsätaloudessa on suurempi kuin niiden pinta-alaosuudesta voisi päätellä.
  • Suomen metsät eli metsätalousmaa luokitellaan puuston kasvun mukaan: metsämaalla puuston vuotuinen kasvu on vähintään 1 m³/ha, kitumaalla 0,1–1 m³/ha ja joutomaalla alle 0,1 m³/ha. Metsätalouden maahan sisältyy myös suojellut metsät ja siihen lasketaan myös metsäautotiet, puun välivarastointipaikat teiden varsilla sekä muut vastaavat alueet.
  • Puuntuotannon metsämaa sisältää vain puuntuotantoon käytettävissä olevan metsämaan poissulkien alueet, joilla metsätalouden harjoittaminen ei ole sallittua suojelun vuoksi.
  • Lähde: Luonnonvarakeskus (stat.luke.fi). Graafi päivitetty 13.11.2020

Kirjoita kommentti