Tutkimus paljasti nuorten metsäasenteet: ”Metsien harteille lasketaan yhä enemmän taakkaa”

28.10.2022 / Artikkeli

Nuorten metsäbarometristä ilmenee, että suomalaisten nuorten suhtautuminen metsän hyödyntämiseen on aiempaa myönteisempää, mutta ympäristöstä huolehtimiselle annetaan samalla entistä suurempi painoarvo.

Metsät ovat tulleet hyvin monin eri tavoin tärkeämmiksi nuorille, tutkimuspäällikkö Jussi Westinen Taloustutkimus Oy:sta sanoo.

”Korona-aikana nuoret ovat muun väestön tapaan liikkuneet enemmän metsissä. Kasvaneet huolet taloudesta ovat todennäköisesti saaneet nuoret arvostamaan metsäalaa entistä enemmän työllistäjänä, ja huoli ilmastonmuutoksesta näkyy metsien yleisarvostuksessa”, Westinen toteaa.

Jussi Westinen, Taloustutkimus Oy
”Metsästä on nuorten mielestä tärkeää saada työtä ja tuloa, mutta samalla on välttämätöntä torjua luontokatoa ja ilmastonmuutosta”, tutkimuspäällikkö Jussi Westinen Taloustutkimus Oy:sta sanoo.

Uusi Nuorten metsäbarometri julkaistiin Suomen Metsäyhdistyksen järjestämillä valtakunnallisilla Metsäpäivillä perjantaina Helsingissä.

Nuorten metsäbarometri toteutettiin viimeksi vuonna 2019. Nuorista suurin osa on nyt sitä mieltä, että metsien tärkein tehtävä on luonnon monimuotoisuuden ylläpito. Täysin samaa tai jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa oli 85 prosenttia nuorista, tutkimuksesta ilmenee.

Nuorten ympäristömyönteiset näkemykset esiintyvät rinnan muiden metsiin liittyvien arvojen kanssa.

Noin kolme neljännestä (73 prosenttia) katsoi, että metsiä hoidetaan Suomessa hyvin. 68 prosenttia näki, että metsien hoidolla on turvattava puunsaanti metsäteollisuudelle ja sen jalostamille tuotteille.

”Metsästä on nuorten mielestä tärkeää saada työtä ja tuloa, mutta samalla on välttämätöntä torjua luontokatoa ja ilmastonmuutosta. Nuorille suhtautuminen metsiin on sekä että -kysymys”, Westinen sanoo.

”Miten eri intressit ratkaistaan?”

Nuorisoviestinnän johtava asiantuntija Sirpa Kärkkäinen Suomen Metsäyhdistyksestä puhuu metsäalan suurten toiveiden yhteensovitustehtävästä.

”Metsien harteille lasketaan yhä enemmän taakkaa. Metsäalan on pohdittava tarkasti, miten eri intressit ratkaistaan kaikkia, myös nuorta sukupolvea, tyydyttävällä tavalla”, Kärkkäinen sanoo.

Metsäalaan kytkeytyy nuorten mielestä myös toivo paremmasta tulevaisuudesta. Noin kolme neljästä nuoresta (73 prosenttia) katsoo, että metsäala tarjoaa työtä vastuullisella alalla.

Metsien harteille lasketaan yhä enemmän taakkaa. Metsäalan on pohdittava tarkasti, miten eri intressit ratkaistaan kaikkia, myös nuorta sukupolvea, tyydyttävällä tavalla.

Näin ajattelevien määrä on noussut kolmessa vuodessa 15 prosenttiyksikköä. Yli puolet (61 prosenttia) nuorista näkee, että metsäalan työt tarjoavat mahdollisuuden hidastaa ilmastonmuutosta.

Nuorten mielestä puuta voi käyttää mieluiten huonekaluihin ja sisustukseen, puurakentamiseen, puupohjaisen muovin valmistamiseen, korvaamaan fossiilisia polttoaineita ja tekstiilikuitujen valmistamiseen.

”Nuoret käyttäisivät puuta mieluiten korkean jalostusasteen tuotteisiin. Vastauksista voi näkyä aktiivinen tiedottaminen puunkäytön uusista mahdollisuuksista”, Sirpa Kärkkäinen toteaa.

Nuorten metsäbarometrin on tehnyt Taloustutkimus Suomen Metsäyhdistyksen tilauksesta. Tutkimuksessa haastateltiin 506 nuorta, jotka ovat iältään 15–25-vuotiaita. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 4,5 prosenttia. Tutkimuksen rahoittivat Aili ja Yrjö Rasin säätiö sekä Metsämiesten säätiö.

Nuorten metsäkoulutus palkittiin

Nuorta sukupolvea koulutetaan kaiken aikaa ymmärtämään metsien merkitys. Yksi koulutusverkostoista on pohjoismainen Leaf (Learning about Forests).  Sirpa Kärkkäinen sanoo, että Leaf-ohjelman tarkoitus on opettaa, miten tärkeä asia metsä on.

”Viemme lapsia metsään, opetamme metsän merkityksestä ja kouriintuntuvana tekemisenä istutamme uutta metsää”, Sirpa Kärkkäinen sanoo.

Suomen Metsäyhdistyksen nuorisoviestinnän johtava asiantuntija Sirpa Kärkkäinen
”Nuoret käyttäisivät puuta mieluiten korkean jalostusasteen tuotteisiin”, Suomen Metsäyhdistyksen nuorisoviestinnän johtava asiantuntija Sirpa Kärkkäinen sanoo.

Nyt työ on myös palkittu. Leaf-ohjelma sai tänä syksynä merkittävän tunnustuksen, kun lasten innovatiiviseen koulutukseen keskittynyt, 108 maassa toimiva Hundred-organisaatio huomioi sen tekemän työn.

”Hundred-organisaatio palkitsi Leafin, koska sen opetus on innovatiivista ja skaalattavissa maailmanlaajuisesti”, Kärkkäinen sanoo.

Hundred-organisaatio palkitsi Leafin, koska sen opetus on innovatiivista ja skaalattavissa maailmanlaajuisesti.

Leaf-ohjelman mukaista toimintaa ovat muun muassa Suomen Metsäyhdistyksen järjestämät Koululaisten metsäpäivät ja yläkoululaisten tieto- ja taitokilpailu Metsävisa sekä kurssit opettajille. Verkostoon kuuluu Suomessa Metsäyhdistyksen lisäksi myös muita tahoja, kuten 4H-järjestön metsiin liittyvät kouluhankkeet.

Kärkkäinen muistuttaa, että maailmanlaajuisesta katsantokannasta metsät merkitsevät vähän eri asioita paikasta riippuen.

Metsät voivat edustaa joillekin eroosion torjuntaa tai toisille taloudellisia arvoja. Jossain päin maailmaan metsästä saadaan ruokaa, suoja ja lääkkeet. Mutta kaikkia yhdistää metsien ekologinen pohja”, Kärkkäinen kommentoi.

Forest.fi:n julkaisija on Suomen Metsäyhdistys.

Tero Karjalainen

Kirjoita kommentti