Teollisuuspuun hakkuut 2017

5.6.2019 / Graafi
  • Metsien tilavuus tarkoittaa puuston tilavuutta metsä- ja kitumaalla. Metsämaalla puuston vuotuinen kasvu on vähintään 1 m³/ha, kitumaalla 0,1–1 m³/ha. Niihin sisältyy myös suojellut metsät. Metsä- ja kitumaan puustosta puuntuotannon maalla on 90,1 prosenttia.
  • Tukkipuun markkinahakkuut olivat yhteensä 24,6 milj. m³ ja kuitupuun 33,9 milj. m³ vuonna 2015.
  • Teollisuuspuun hakkuut muodostivat 86 % kaikesta hakatusta puusta. Loppuosa oli energiapuuta eli pientalojen polttopuuta tai lämpö- ja voimalaitoksien metsähakkeen raaka-ainetta.
  • Lähde: Luonnonvarakeskus (stat.luke.fi). Graafi päivitetty 5.6.2019.

Kirjoita kommentti