Ministeri Kai Mykkänen kertoo paraatiesimerkin EU:n määräilystä: ”Kuvaa säätelymaniaa, mikä EU:ssa on vallalla”

11.4.2024 / Artikkeli
Kai Mykkänen. Kuva: Lauri Heikkinen, Valtioneuvoston kanslia
”EU:n tulee olla vahva muutamissa isoissa linjoissa ja jättää yksityiskohdat kansallisesti päätettäviksi”, Kai Mykkänen linjaa. Kuva: Lauri Heikkinen, Valtioneuvoston kanslia

Euroopan unionin metsiä koskeva sääntely on liiallista ja pikkutarkkaa, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen Audiomedialle.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäsen (kok.) mielestä komission velvoittavissa ilmasto- ja luontoaloitteissa on menty liian yksityiskohtaisiin säädöksiin.

”Hyvä esimerkki on metsäkatoasetuksessa kohta, jolla yritetään määrätä yhden maatilan talousrakennuksen rakentamista, millä ei Suomen metsien mittakaavassa ole mitään merkitystä. Tämä kuvaa sitä säätelymaniaa, mikä EU:ssa on vallalla”, Mykkänen sanoo.

”EU:n toimivaltaa ei tulisi ulottaa niin pitkälle, kuten on käynyt esimerkiksi ennallistamis- ja metsäkatoasetuksissa sekä biodiversiteettikysymyksissä”, Mykkänen sanoo Audiomedialle.

Suomi on Euroopan metsäisin maa. Pinta-alasta 75 prosenttia on metsää. Seuraavina tulevat Ruotsi (74 prosenttia), Montenegro (70), Slovenia (63), Latvia (56) ja Espanja (55).

Koko Euroopan metsien ja muun puustoisen maan pinta-alasta Suomessa oli vuoden 2015 tietojen mukaan 11 prosenttia.

Taksonomia tuottaa byrokratiaa

EU:n metsäkatoasetus astui voimaan viime kesänä. Arvion mukaan metsäkatoasetus tuottaa metsäsektorille valtavan byrokratian. Forest.fi:n mukaan  tulossa on satoja tuhansia uusia referenssinumeroita, joiden avulla voidaan paikallistaa hakkuun kohteena ollut metsäkiinteistö.

Rahoittajia sitovassa taksonomiassa puututtiin Mykkäsen mukaan yksityiskohtaisesti metsien käyttötapoihin. Taksonomia on sijoittajille ja investoijille rakennettu luokittelu siitä, mitkä rahoituskohteet ovat ympäristön kannalta kestäviä ja houkuttelevampia kuin ”ei-vihreät” kohteet.

”On tärkeää, että seuraava komissio ja parlamentti ottaisivat uuden asenteen läheisyysperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen noudattamiseen. EU:n tulee olla vahva muutamissa isoissa linjoissa ja jättää yksityiskohdat kansallisesti päätettäviksi”, Mykkänen linjaa.

Fossiilisista raaka-aineista irtautuminen ja Euroopan siirtyminen ilmaston kannalta kestävämmälle uralle tulee tehdä nykyistä tasapainoisemmin.

”Komission suunnalta tulee nyt selkeä viesti siitä, että Green Dealista tulee tehdä teollinen hiilenhallintaan tähtäävä Deal. Se viestii selkeää painopisteen muutosta Suomen kannalta edulliseen suuntaan, kun ilmastopolitiikan keinoja katsotaan monipuolisemmin ja tasapainoisemmin kuin aikaisemmin”, Mykkänen toteaa.

Teollisella hiilenhallinnalla Mykkänen on tarkoittanut ydinvoiman, hiilidioksidin talteenoton ja (hiiltä varastoivien) biotuotteiden kaltaisia keinoja.

Tero Karjalainen

2 kommenttia “Ministeri Kai Mykkänen kertoo paraatiesimerkin EU:n määräilystä: ”Kuvaa säätelymaniaa, mikä EU:ssa on vallalla””

Suomalaista metsätaloutta monin tavoin EU:n taholta tuleva määräilevä ja olosuhteisiimme varsin soveltumaton pakonluonteinen metsäpolitiikka. Suomen kyettävä mahdollisimman hyvin jo ennakolta vaikuttamaan asioihin. Valitettavasti kaikki suomalaisetkaan eivät halua ymmärtää metsätaloutemme laaja-alaista merkitystä eikä edes sitä perusasiaa, että talousmetsämme ovat omistajiensa yksityisomaisuutta. Oloihimme soveltumattomat ennallistamisvaatimukset ovat mieletön uhka koko kansantaloudellemme ja lähtökohtaisesti ennallistaminen on täysin tarpeetonta, koska aukkohakkuun jälkeen metsät uudistetaan ja metsänomistajat pitävät tästä kiitettävästi huolta.
Metsänkäsittelytavoissa on myös omistajalla valinnanvapaus omistamansa metsän osalta vaalia metsäomaisuuttaan joko taloutta tai luonnon ominaisuuksia painottaen.
Kiitän ministeri Mykkästä kannanotostaan metsätaloutemme puolesta. Suomalainen metsätalous on myös parasta metsäluonnon, maiseman ja ympäristön vaalimista.

Vastaa

Jatkan edelleen aiheen käsittelyä. Ministeri Mykkänen on aivan oikeassa ja kannustan häntä toimimaan rohkeasti kaikkia EU:sta tulevia uhkia kohtaan.
Kuten artikkelissa todetaan, Suomi on EU:n metsäisin maa ja siksi metsäasiat ovat meille erittäin tärkeitä. Meillä on ollut jo pitkään huippuosaamista ja toimintaa metsäasioissa. Meitä ei todellakaan tarvitse muualta käydä neuvomaan eikä pakottamaan, kuten EU asioita täysin tuntematta on tekemässä.
Kaikki EU:n taholta tulevat vaatimukset ovat puuttumista meidän omistamiimme omaisuuksiin ja elinkeinotoimintoihimme.
Onneksi meillä ovat nyt ministerit ja Mykkänen ja Essyah puolustamassa keskeisillä vastuupaikoilla ja kannustan heitä taistelemaan suomalaisen metsätalouden ja kansantaloutemme uusiutuvaan perustuvan puolesta!

Vastaa

Kirjoita kommentti