Metsien tuholaiset ovat haasteellinen ja vaarallinen asia. Monista syistä johtuen hakkuut ajoittuvat tuhoja altistaviin vuodenaikoihin. Valppaus seurata asioita paikan päällä on yhä enemmän tarpeellista.

Ongelmia tuottavat myös harvennushakkuut sulan maan aikana ja juuri silloin, kun olisi omatoimisesti valoisaa aikaa metsänhoitotöille. Miten voi jatkuvassa kasvatuksessa tehdä suvipuolella vuotta
savottaa, kun on suuri vaara jäljelle jäävien puiden vaurioista?
Olikohan kaskeamisen kaudella vielä näitä nykyisiä tuholaisia vitsauksina?

Vastaa