Metsänhoito- ja parannustöiden työmääriä 1970-2019

14.11.2020 / Graafi
  • Metsänlannoitus on ollut Suomessa 1970-luvun jälkeen hyvin vähäistä: kaikkiaan 85 prosenttia talousmetsistä on sellaisia, ettei niitä ole lannoitettu koskaan. Uudet metsäojitukset ovat pudonneet nollaan eikä vanhojakaan ojituksia kunnosteta kovin paljon. Taimikonhoito on romahtanut huippuvuosista.
  • Taimikonhoito sisältää myös nuoren metsän kunnostuksen.
  • Lähde: Luonnonvarakeskus (stat.luke.fi). Graafi päivitetty 13.11.2020.

Kirjoita kommentti