Teollisuuspuun hakkuut

13.11.2020 / Graafi
  • Metsien tilavuus tarkoittaa puuston tilavuutta metsä- ja kitumaalla. Metsämaalla puuston vuotuinen kasvu on vähintään 1 m³/ha, kitumaalla 0,1–1 m³/ha. Niihin sisältyy myös suojellut metsät. Metsä- ja kitumaan puustosta puuntuotannon maalla on 89,6 prosenttia.
  • Tukkipuun markkinahakkuut olivat yhteensä 25,9 milj. m³ ja kuitupuun 37,7 milj. m³ vuonna 2019.
  • Teollisuuspuun hakkuut muodostivat 92 % kaikesta hakatusta puusta vuonna 2019. Loppuosa oli energiapuuta eli pientalojen polttopuuta tai lämpö- ja voimalaitoksien metsähakkeen raaka-ainetta.
  • Lähde: Luonnonvarakeskus (stat.luke.fi). Graafi päivitetty 13.11.2020.

Kirjoita kommentti