Sellun valmistus (manufacturing of pulp)

Sellun valmistuksessa puu ensinnä kuidutetaan, mikä tarkoittaa puukuitujen irrottamista toisistaan kemiallisesti. Se tehdään keittämällä puusta tehtyä haketta keittokemikaaleissa. Keittämisen jälkeen syntyvästä liemestä erotetaan puukuidut ja jäljelle jää jäteliemeksi kutsuttua mustalipeää, joka koostuu puusta irronneista aineista ja keittokemikaaleista. Mustalipeä poltetaan soodakattilassa, jolloin sellun valmistukseen tarvittavat kemikaalit saadaan palautettua tehtaalla käyttökelpoiseen muotoon. Normaalisti sellutehtaat eivät pysty käyttämään kaikkea tällä tavalla tuottamaansa energiaa, ja niinpä se johdetaan sähkönä valtakunnanverkkoon ja kaukolämpönä kaupunkien kaukolämpöverkkoihin; useat suomalaiset metsäteollisuuskaupungit lämmitetäänkin teollisuuden sivutuotteena tuotettavalla lämmöllä. Sellun valmistuksessa saanto on normaalisti noin 50 prosenttia, mikä tarkoittaa, että sellua saadaan puolet käytetystä raaka-ainemäärästä, kun lopusta tuotetaan energiaa. Polttoon menevän mustalipeän määrä on kuitenkin vähentynyt, koska siitä erotetaan esimerkiksi osa sen sisältämästä ligniinistä. Ligniiniä pidetään yhtenä uuden metsäbiotalouden lupaavimmista tuotteista.