Paperin valmistus (manufacturing of paper)

Paperin valmistuksessa puu ensinnä kuidutetaan massatehtaalla, mikä tarkoittaa puukuitujen irrottamista toisistaan joko kemiallisesti tai mekaanisesti. Sen jälkeen kuidutetusta puusta tehdään massaa kuivaamalla veden ja kuitujen seos. Massa voi olla mekaanista massaa, jolloin kuidut on erotettu toisistaan mekaanisesti joko hieromalla tai hiertämällä, tai sellua, jolloi puukuidut on erotettu toisistaan keittämällä puuta keittokemikaaleissa.

Massa voi olla myös kierrätettyä, jolloin puhutaan uusiomassasta, josta tehdään uusiopaperia. Paperin sisältämistä kuiduista osa voi olla uusiomassaa, osa neitseellistä. Käyttöasteeksi sanotaan tehtaan käyttämän uusiomassan suhdetta tuotetun paperin määrään.

Paperitehtaalla taas voidaan erilaisia massalajeja valikoimalla valmistaa halutun kaltaista paperia. Aluksi massat ajetaan paperikoneen pulpperiin, missä ne sekoitetaan veteen ja ajetaan sitten perälaatikon kautta ja veden kanssa viiralle, joka on muovinen tai metallinen verkko. Tässä seoksessa on yleensä kuitua vain muutama prosentti ja loppu on vettä. Veden avulla massa saadaan levitettyä tasaisesti viiralle. Pulpperiin ajetaan myös paperinvalmistuksessa syntyvä hylky, millä tarkoitetaan esimerkiksi paperikoneen loppupäässä syntyviä paperin leikkausjätteitä.

Viiralta seos ajetaan eteenpäin paperikoneelle, jolloin syntyy jatkuva paperirata, eli paperiraina. Tämän jälkeen paperin valmistus on periaatteessa tämän seoksen kuivatusta. Kun vettä poistetaan, kuidut takertuvat toisiinsa itsestään sähköisten sidosten avulla. Kun seoksen vesipitoisuus on laskenut noin 60 prosenttiin, se alkaa pysyä itsestään koossa. Valmiin paperin vesipitoisuus on normaalisti kymmenen prosenttia.