Metsäsertifiointi (forest certification)

Metsäsertifiointi on menettely, jolla osoitetaan puutuotteiden ostajalle, että tuotteeseen käytetty puuraaka-aine tulee hyvin hoidetusta metsästä. Metsäsertifioinnin standardi on julkinen ohje siitä, miten sertifioitua metsää tulee hoitaa. Sitä, onko näin myös tehty, arvioi puutuotteen tuotantoketjusta riippumaton ja sertifioinnista vastaavan elimen hyväksymä auditointiyhtiö. Jos metsänhoitotoimet ja myös puuraaka-aineen kulku metsästä tuotteeseen voidaan jäljittää metsäsertifioinnin ohjeiden mukaisesti, tuotteeseen tai sen pakkaukseen voidaan laittaa sertifioinnista kertovat merkki. Suomen talousmetsistä 95 prosenttia on sertifioitu PEFC-järjestelmään (Programme for Endorsement of Certification Schemes) kuuluvalla suomalaisella PRFC-sertifikaatilla. FSC-järjestelmän (Forest Stewardship Council) mukaan sertifioituja metsiä on Suomessa noin 400 000 hehtaaria. Molempien järjestelmien tavoitteena on kestävän kehityksen mukainen metsätalous.