Massa (pulp)

Massa on puusta tehtävä välituote, joka yleisimmin on paperin tai kartongin raaka-aine. Massan ominaisuudet riippuvat käytettävästä puusta ja valmistustavasta. Paperin ominaisuuksia voidaan muuttaa vaihtamalla käytettävää massaa. Massa valmistetaan joko mekaanisesti, jolloin puu hiotaan tai hierretään niin että kuidut irtoavat toisistaan, tai kemiallisesti, jolloin kuidut irrotetaan toisistaan keittämällä puuhaketta ja kemikaaleja keskenään. Hierre on hiertämällä ja hioke hiomalla valmistettua massaa. Kemiallista massaa kutsutaan selluksi. Kemihierre (CTMP) taas on niin sanottua puolikemiallista massaa; hake on ensin käsitelty kemikaaleilla, minkä jälkeen se on valmistettu mekaanisesti, kemihierteen tapauksessa hiertämällä. Puuvapaa massa tai paperi tarkoittaa sellaista tuotetta, jonka raaka-aineena ei ole käytetty mekaanista massaa, kun taas puupitoisessa massassa tai paperissa sitä on käytetty. Armeerausmassa valmistetaan havupuista. Sen tarkoitus on toimia paperin runkona, se antaa paperille lujuutta, joka taas on tarpeen silloin, kun paperia käytetään esimerkiksi painokoneessa. Erikoisselluja käytetään muuhun kuin tavanomaiseen paperinvalmistukseen, esimerkiksi tekstiiliteollisuudessa. Revinnäissellua (fluff-massa) käytetään vaipoissa ja terveyssiteissä. Kraftmassa on valkaisematonta sulfaattisellua. Markkinamassa taas on mitä hyvänsä massaa, jota yritys ei käytä omilla kotimaisilla tehtaillaan, vaan joka myydään vapaille markkinoille tai toimitetaan yhtiön ulkomaisille tehtaille.