Kokorunkomenetelmä (tree-lenght method)

Kokorunkomenetelmä on puunkorjuumenetelmä, jossa puun rungot katkotaan tilaajalle sopiviin mittoihin vasta välivarastolla tai sahalla tai muussa teollisuuslaitoksessa. Kokorunkomenetelmä on yleinen pohjoismaiden ulkopuolella.