Kemiallinen hapenkulutus (chemical oxygen demand)

Kemiallinen hapenkulutus tarkoittaa sitä hapen määrää, minkä esimerkiksi teollisuuden päästöjen aiheuttamat kemialliset reaktiot vesistössä kuluttavat. Kemiallisen hapenkulutuksen lyhenne on KHK tai englanniksi COD.