Hakkuusuunnite (allowable cut, planned cut)

Hakkuusuunnite on suurin metsäalueelle laskettu hakkuumäärä, joka voidaan hakata vuosittain metsätalouden kestävyyttä vaarantamatta. Hakkuusuunnite lasketaan yleensä vähintään kymmenen vuoden ajanjaksolle kerrallaan.