Tiukasti suojellun metsän määrä eräissä Euroopan maissa

11.6.2019 / Graafi
  • Metsällä tarkoitetaan vähintään puolen hehtaarin alueita, joissa vähintään viisi metriä pitkien puiden latvukset peittävät vähintään kymmenen prosenttia maa-alasta. Määritelmä vastaa Suomen tuottavaa metsämaata ja noin puolta vähätuottoisen kitumaan alasta.
  • Tiukalla suojelulla tarkoitetaan Euroopan metsäministerikokouksen (MCPFE) määrittelemää luokkaa 1.1, missä suojelun tavoitteena on biodiversiteetin turvaaminen siten, että alueella sallitaan ainoastaan liikkuminen ja tutkimus, joka ei haittaa hoitotavoitetta.
  • Venäjää ei ole otettu mukaan, koska valtaosa maan metsistä on Siperiassa eikä Euroopan-puolesesta osasta ole saatavilla erikseen tietoja.
  • Tiedot ovat pääosin vuodelta 2015, paitsi Bulgarian, Ranskan ja Iso-Britannian vuodelta 2010 sekä Romanian ja Albanian vuodelta 2005.
  • Lähde: Euroopan metsien tila 2015. Graafi päivitetty 11.6.2019.

Kirjoita kommentti