Ihmisen aiheuttaman vesistökuormituksen jakautuminen

13.11.2020 / Graafi
  • Typen kuormitus oli 69 816 tonnia, fosforin 3 537 tonnia vuonna 2019.
  • Luonnon huuhtouma ei ole mukana kuvissa. Luonnon typpihuuhtouma oli 37 300 tonnia, fosforin 1320 tonnia vuonna 2019.
  • Lähde: Suomen ympäristökeskus, VAHTI-tietojärjestelmä. Graafi päivitetty 13.11.2020.

Kirjoita kommentti