Metsäteollisuuden investointitaso ennallaan

26.1.2015 / Artikkeli
Uimaharjun tehdas.
Stora Enson Uimaharjun tehtaat.

EK:n investointitiedustelu yllättää: metsäteollisuuden investoinnit Suomeen eivät laskusuhdanteen jälkeen olekaan nousussa. Suurimmat investointisuunnitelmat eivät kuitenkaan ole tiedustelussa mukana, koska niistä ei ole sitovia päätöksiä.

Metsäteollisuuden investoinnit Suomeen laskivat selvästi vuonna 2014 edellisvuodesta, yli 13 prosenttia 573 miljoonaan euroon. Tälle vuodelle tiedustelu ennustaa nousua, mutta hyvin vaatimatonta: sen mukaan investoinnit nousisivat vain 1,8 prosenttia 584 miljoonaan euroon.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n teollisuudelle tekemän investointitiedustelun mukaan metsäteollisuus onkin menettänyt asemansa takavuosien investointikärkenä. Tälle vuodelle ennustettujen lukujen mukaan eniten investoisi kemian teollisuus, 1041 miljoonaa euroa ja toiseksi eniten kone- ja metallituoteteollisuus, 717 miljoonaa euroa. Elintarviketeollisuus ennustaa 616 miljoonan euron investointeja ja metsäteollisuus tulee vasta neljäntenä.

Investointitiedustelun valossa metsäteollisuus ei siis ole se ala, joka kantaa päävastuun biotalouteen ennustetuista 100 000 uudesta työpaikasta kymmenessä vuodessa. Sen sijaan kemian teollisuuden investoinneista todennäköisesti suurta osaa voidaan sanoa biotaloudeksi ja sitäkin suuremmalla syyllä sellaista on elintarviketeollisuus.

Toisaalta, ennusteen mukaan metsäteollisuuden investoinneista merkittävä osa, 49 prosenttia suuntautuu tänä vuonna uuden kapasiteetin luomiseen. Elintarviketeollisuudessa osuus on 38 ja kemian teollisuudessa 29 prosenttia.
Kapasiteetin korvaamiseen ja rationalisointiin taas metsäteollisuuden investoinneista suuntautuu 23 prosenttia kumpaankin, kun taas elintarviketeollisuudessa kumpikin osuus on 29 ja kemian teollisuudessa 55 ja 13 prosenttia.

Metsä tulee vielä

Eniten julkisuudessa olleet investointisuunnitelmat eivät myöskään välttämättä näy tiedustelun luvuissa. ”Tyypillisesti yritykset antavat meille tietoa sellaisista hyväksytyistä hankkeista, joista on sitovat päätökset olemassa”, sanoo EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila.

Näin esimerkiksi Metsä Groupin miljardin euron hankkeeksi mainittu Äänekosken tehdas ei näissä numeroissa näy. Toisekseen, vaikka näkyisikin, tällaiset suuret investoinnit yleensä jakautuvat useammalle vuodelle.

Yleisesti ottaen Suomen teollisuus investoi liian vähän siihen nähden, millä tasolla tuotantokoneisto saataisiin pysymään kunnossa.

Metsäteollisuuden henkilökunnan taas arvellaan vähenneen vuonna 2014 edellisvuodesta vain 0,6 prosenttia kotimaassa ja 1,0 prosenttia ulkomailla. Muilla aloilla vähenemä on suurempi ja erityisen suuri se on kemianteollisuudessa, mikä on yksi osoitus investointien tarkoituksesta. Koko teollisuudessa kotimaisen työvoiman vähenemä oli 3,6 ja ulkomaisen peräti 7,6 prosenttia.

Metsäteollisuuden investointeihin vaikuttavista tekijöistä odotettu kysyntä on selvästi suurin. Esimerkiksi rahoituksen ja odotetun voiton vaikutuksesta arviot vaihtelevat suurin piirtein tasan sen välillä, vaikuttaa se paljon vai vähän.

Kysely oli metsäteollisuuden osalta kaikilla mittareilla mitattuna teollisuudenaloista kattavin: vastanneet yritykset edustivat 62:a prosenttia alalla toimivista yrityksistä. Vastanneiden yritysten henkilökunta oli 90 prosenttia koko alasta ja 90 prosenttia koko alan liikevaihdosta.


Elinkeinoelämän keskusliiton investointitiedustelu


 

Hannes Mäntyranta

Kirjoita kommentti