Raakapuun käyttö Suomessa toimialoittain

15.11.2020 / Graafi
  • Metsäteollisuusyritykset käyttivät raakapuuta vuonna 2021 yhteensä 72,2 miljoonaa kuutiometriä. Tämä oli 8 prosenttia edellisvuotta enemmän. Suurin käyttömäärä, 75,5 miljoonaa kuutiometriä, oli vuonna 2006.
  • Kotimaisen raakapuun käyttö kasvoi 9 prosentilla 62,4 miljoonaan kuutiometriin. Tuontiraakapuuta kulutettiin 9,8 miljoonaa kuutiometriä, joka oli prosentin edellisvuotta enemmän.
  • Energiantuotantoon käytetty raakapuu kattaa lämpö- ja voimalaitosten käyttämän metsähakkeen ja pientalojen polttoraakapuun.
  • Lähde: Luonnonvarakeskus (stat.luke.fi). Graafi päivitetty 29.3.2023.

Ohje: Liikuta hiirtä kuvan ja selitteen päällä tutkiaksesi tilaston informaatiota. Kuvan oikean yläkulman valikosta voit tallentaa tilaston kuvana ja myös avata tiedot taulukkona. Valmiin PowerPoint-esityksen saat tästä.

Kirjoita kommentti