Suomessa on paljon hitaasti kasvanutta tiukkasyistä puuta, minkä saatavuuden kerrotaan olevan ongelma.
Nyt on luotava tälle markkinat. Suomen metsissä on paljon liian tiukassa kasvanutta puuta, mikä arvopuu menee nyt kaavamaisissa hakkuissa sellu- tai energiapuuksi miltei olemattomaan hintaan.

Huonekalu- ja puutuoteteollisuus tulee palauttaa tähän maahan. Tämä toisi aluetalouksiin työ- ja yrittäjätuloja kautta maan. Suomalainen puu on osattava markkinoida näissä hiilivarastoina yksityishenkilöiden ja kotitalouksien mahdollisuuteen hiilensidonnassa.
Ihan oma lukunsa mahdollisuuksien joukossa ovat järeät puut, upeimmat puurakennusten mahdollistajat.
Voisiko uusi hallitus tajuta tiukkasyisen ja hitaasti kasvaneen suomalaisen puun mahdollisuudet?

Vastaa