Metsänomistajien ammattiasema ja asuinpaikka

13.11.2020 / Graafi
  • Kaupungissa asuvien metsänomistajien määrä on lisääntynyt Suomessa, mutta edelleen yli puolet metsänomistajista asuu maaseudulla.
  • Ammattiasemaltaan suurin metsänomistajaryhmä on eläkeläiset. Elinkeinorakenteen muutos on heijastunut selvästi metsänomistajakuntaan. Merkittävin metsänomistajien ammattiaseman muutos on ollut palkansaajien määrän kasvu. Maa- ja metsätalousyrittäjinä toimivien metsänomistajien määrä on puolestaan vähentynyt.
  • Uusimmat tiedot ovat Metsänomistaja 2020 -tutkimuksesta.
  • Lähde: Metsäntutkimuslaitos 2000 ja 2010. Luonnonvarakeskus 2020. Graafi päivitetty 13.11.2020.

Kirjoita kommentti