Metsien omistus

13.11.2020 / Graafi
  • Suomen metsät eli metsätalousmaa luokitellaan puuston kasvun mukaan: metsämaalla puuston vuotuinen kasvu on vähintään 1 m³/ha, kitumaalla 0,1–1 m³/ha ja joutomaalla alle 0,1 m³/ha. Metsätalouden maahan sisältyy myös suojellut metsät sekä metsäautotiet, puun välivarastointipaikat teiden varsilla ja muut vastaavat alueet.
  • Lähde: Luonnonvarakeskus (stat.luke.fi), valtakunnan metsien inventointi VMI. Graafi päivitetty 13.11.2020.

Kirjoita kommentti