Puuston kasvu ja poistuma vuosina 1920-2021

22.4.2022 / Graafi
  • Suomen metsävarojen kasvun lisäksi kuva kertoo siitä, että hakkuut ovat pitkään olleet Suomessa pienemmät kuin kasvu, mistä johtuen metsien puumäärä ja myös hiilivarasto ovat kasvaneet kauan.
  • Poistuma sisältää hakatun runkopuun lisäksi myös hakkuutähteestä metsään jääneen runkopuun sekä luontaisesti kuolleen runkopuun.
  • Vuoden 2021 tiedot ovat ennakkotietoja.
  • Lähde: Luonnonvarakeskus (stat.luke.fi) ja valtakunnan metsien inventoinnit (VMI). Graafi päivitetty 22.4.2022.

3 kommenttia “Puuston kasvu ja poistuma vuosina 1920-2021”

Kiinnostavaa olisi ollut nähdä, mikä on puiden massa aina vuoden lopulla tai puihin sitoutuneen hiilen massa aina vuoden lopulla tai minä tahansa toisena päivänä.

Vastaa

Yllättävää on, ettei puun hyötykäyttöä koeta mainitsemisen arvoisena asiana, vaikka VMI:n mittaukset aloitettiin Valtionverokonttorin aloitteesta tarkoituksella saada arvio metsän taloudellisesta tuotosta metsäveron perusteeksi.

Graafissa olisi tarkoituksenmukaista näyttää oikealla akselilla
metsien puuston määrän kumulatiivinen kasvu ja kumulatiivinen tuulessa huojuvan puuston määrä viitteellä, että niiden erotus koostuu hakkuissa korjatusta puun hyötykäytöstä ja metsiin mätänemään jääneestä puusta. Nekin voisi eritellä maininnalla ”arvio”.

Vastaa

Olenko ymmärtänyt oikein, että tiukasti suojellut metsät ovat LULUCF laskennan ulkopuolella? Eli jos niissä metsissä tapahtuu hiilen sidontaa, niin sitä ei lasketa LULUCF hiilinieluksi?

Vastaa

Kirjoita kommentti