Mielestäni jälleen kerran suomalaisia metsiä ja suomalaista puuta koskevista asioista haluavat EU:ssa päättää henkilöt, jotka kaikkein vähiten metsistä ja suomalaisesta maailman kestävimmästä metsätaloudesta tietävät tai edes haluavatkaan tietää.
Siksi suomalaisten on jatkuvasti toistettava, että suomalainen metsätalous on kaikilta osin kestävällä pohjalla. ”Toista, toista, toista ja toista niin kauan, että se itseäsi jo alkaa oksettamaan, silloin se, ehkä vasta alkaa mennä ensimmäisellekään perille.
Tätä suomalaisen kestävän metsätalouden tosiasiaa on siis jatkuvasti toistettava. EU:ssa ei lähtökohtaisestikaan tajuta asioita, koska niissä ei ole sellaista yksityismetsätaloutta kuin Suomessa muutamaa muuta lukuun ottamatta.
Koska ”Suomi elää metsästä”, on selvää, että Suomessa pidetään metsät elävinä ja kasvavina vapaasti valittavin metsänkäsittelymuodoin.

Vastaa