Selluloosasta ja rasvahapoista muovikalvoa ruokapakkauksiin

Thermocell-kalvo elintarvikepakkauksiin. Kuva:VTT
Thermocell-pakkausmateriaaleja tuotetaan VTT:n tutkimustiloissa. Kuva: VTT
Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto / Forest Bioeconomy Future Catalogue

Pakkausmateriaaleille on etsitty biopohjaisia vaihtoehtoja, joita voidaan työstää, käyttää ja kierrättää kuten perinteisiä muoveja. Nyt VTT:n kehittämä selluloosasta ja rasvahapoista valmistettava, lämpömuovautuva muovi on niin pitkällä, että se on päässyt elintarviketeollisuuden testaukseen Arla Foodsin, Pauligin sekä pakkausmateriaalivalmistaja Wipakin yhteistyössä.

Elintarvikepakkauksissa suositaan mahdollisimman ohuita ja kestäviä kalvoja, jotka suojaavat elintarvikkeita turvallisesti. Kehitystyön ansiosta monet kalvon ominaisuudet vastaavat jo elintarviketeollisuuden vaatimuksia.

Uusiutuvista ainesosista valmistettua Thermocell-muovimateriaalia aiotaan käyttää fossiilisen muovin tapaan. Se on käyttökelpoinen niin kappaletavaroiden valuun, paperin ja kartongin päällystämiseen kuin 3D-tulostamiseenkin.

Ja koska se tuotetaan puusta, sen raaka-aine ei kilpaile peltoalasta ruoantuotannon kanssa.

Juuri lämpömuovautuvuus on uutta selluloosapohjaiselle materiaalille.

”Tavoitteenamme on osoittaa, että Thermocell-kalvoa voidaan valmistaa teollisesti samoilla laitteilla kuin perinteisiä muovikalvoja ja että sen ominaisuudet sopivat elintarviketeollisuuden tarpeisiin”, sanoo tutkimustiimin päällikkö Jarmo Ropponen VTT:ltä.

Thermocell on jo osoittautunut hyväksi suojaksi vesihöyryä vastaan, eikä siitä siirry mitään ainesosia elintarvikkeisiin. Kalvoa voidaan myös kuumasaumata pakkausten valmistajien vakiolaitteissa.

Merkittävä saavutus on Thermocell-kalvon ohuus. Tuotantokokeiden edetessä kalvo on tasoittunut ja ohentunut sadan mikrometrin paksuuteen. Mikrometri on millimetrin tuhannesosa.

Silti sitä on ohennettava edelleen, jotta se olisi kilpailukykyinen ohuiden muovikalvojen kanssa. Tavoitteena on myös parantaa lujuutta ja suojaominaisuuksia.

”Kumppaniyritysten palaute on auttanut meitä ottamaan huomioon myös muita ominaisuuksia, jotka ovat markkinoilla tärkeitä. Tästä esimerkkinä ovat kalvon kitkaominaisuudet, jotka vaikuttavat sen käyttöön pakkauslinjoilla”, Ropponen kertoo.

Thermocellin kierrätettävyys on todettu lähes yleisten termoplastisten muovien veroiseksi. Se voidaan sulattaa ja muovata uudelleen vähintään viisi kertaa ilman että sen ominaisuudet merkittävästi kärsivät. Tavoitteena on sovittaa kalvo maailman päämarkkinoilla käytössä oleviin keräys- ja kierrätysjärjestelmiin.

Thermocellin lämpömuovautuvuus saadaan aikaan ilman lisäaineita.

Kirjoita kommentti