Biojalostamolta proteiinia kalojen rehuksi

Pekilosienirihmastoa. Kuva: Eniferbio
Pekilosienirihmastoa mikroskooppikuvissa. Pekilosieni soveltuu poikkeuksellisen hyvin laimeiden sivuvirtojen muuttamiseen rehuksi. Kuva: EniferBio
Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto / Forest Bioeconomy Future Catalogue

Metsäbiojalostamoiden sivuvirroista voidaan tuottaa proteiinia, joka soveltuu kalanrehun raaka-aineeksi. Menetelmä toimii pekilosienen avulla ja sillä valmistettiin 1970-luvulla proteiineja sulfiittisellun valmistuksen sivutuotteista.

Sittemmin sulfiittisellun tuotannosta luovuttiin ja samalla loppui myös proteiinien tuotanto. Nyt Teknologian tutkimuskeskus VTT:n yrityshautomosta starttaava Eniferbio on kehittänyt uuden menetelmän, joka tuottaa proteiinia myös nykyteollisuuden sivuvirroilla.

Pekilosieni soveltuu poikkeuksellisen hyvin laimeiden sivuvirtojen muuttamiseen rehuksi. Sulfaattisellua valmistavilta tehtailta ei kuitenkaan löydy sopivaa sivuvirtaa.

Eniferbiota kiinnostavat suunniteltujen Boreal Biorefin, Kaicellin ja muiden uusien metsäbiojalostamoiden sivuvirrat sekä NordFuelin ja St1:n kaltaiset puuta käyttävät etanolihankkeet.

Kiinnostuksen kohteena ovat myös muita raaka-aineita käyttävät biojalostamot, joita suunnittelevat esimerkiksi Fortum-Chempolis ja UPM.

”Suomessa uudenlaisten biojalostamojen sivuvirrat ovat meille hyvin mielenkiintoisia raaka-aineita”, kertoo yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Simo Ellilä. ”Tähtäimessä ovat esimerkiksi etanoliteollisuuden rankit tai liukosellun valmistuksen esihydrolyysineste.”

Tavoitteena on tuottaa raaka-ainetta kalanrehulle. ”Olemme uudistaneet prosessia niin, että proteiini täyttää kalanrehun korkeat vaatimukset. Menetelmä mahdollistaa myös proteiiniomavaraisuuden, sillä se korvaa tuontisoijaa”, Ellilä kertoo.

Kala on lihaa ekologisempi ja terveellisempi proteiinin lähde ja sen kulutus on jatkuvassa kasvussa. Luonnon kalakantojen pienentyminen on lisännyt kalanviljelyä, jota puolestaan rajoittaa kestävästi tuotetun rehun heikko saatavuus.

Teknologia on testattu ja optimoitu VTT:n yrityshautomossa, VTT LaunchPadissä, jonka tuella Eniferbio on rakentanut verkostoja teollisuuteen ja kalanrehun tuottajiin. ”Optimoimme prosessimme saatavan raaka-aineen mukaan. Sivuvirtojen hyötykäyttö on yhä tärkeämpi tulonlähde kasvavalle biojalostamoteollisuudelle kaikkialla maailmassa”, Ellilä lisää.

Eniferbio on kerännyt yli miljoonan euron rahoituksen muun muassa Nordic FoodTech VC:ltä ja Voima Venturesilta.

Kirjoita kommentti