Suojuspuuhakkuu (shelterwood felling)

Suojuspuuhakkuu on eeräs päätehakkuun laji. Suojuspuuhakkuuta käytetään kuusikoiden hakkuussa, kun on tarkoitus, että hakkuualueelle kasvaa jatkossakin kuusikko. Siinä jätetään hehtaarille normaalisti 200–400 suojuspuuta suojaamaan varjossa viihtyviä kuusentaimia