Sulfaattisellu (kraft pulp)

Sulfaattiselluksi kutsutaan sulfaattimenetelmällä tehtyä sellua, jota on valtaosa maailmassa tehdystä sellusta. Siinä puuhakkeesta tehdään sellua keitttämällä sitä valkolipeän kanssa korkeassa lämpötilassa. Raaka-aineena käytetään kuorittua puuta, tavallisimmin mäntyä. Suurin osa sulfaattisellusta käytetään paperin valmistamiseen. Menetelmä on saanut nimensä kemikaalien talteenoton korvauskemikaalista natriumsulfaatista. Nykyisten, lähes suljetun kierron tehtaiden aikana sitä ei kuitenkaan juuri käytetä.