Metsäsuunnittelu (forest planning)

Tilakohtaisen metsäsuunnitelman lähtökohtana ovat metsänomistajan tavoitteet. Tilakohtainen metsäsuunnitelma on tehty noin 70 prosentille Suomen yksityisistä perhemetsätiloista. Suunnitelma tehdään yleensä kymmenen vuoden ajalle ja siihen merkitään, mitä metsätilan kullakin kuviolla tullaan minäkin vuonna tekemään.

Metsäsuunnitelmaa kevyempi keino on Suomen metsäkeskuksen sähköinen metsään.fi-palvelu, jonne jokainen metsänomistaja voi tallentaa metsävaratietonsa, tehdyt metsätyöt ja suunnitelmnat. Metsänomistajan tilatietoja voivat katsella myös puun ostajat ja metsätöitä tekevät yritykset, kunhan metsänomistaja vain on antanut siihen luvan. Lupa annetaan jokaiselle yritykselle erikseen.

Aluesuunnitelmat kattavat yksittäisiä tiloja tai laajempia, yhtenäisiä alueita. Alueelliset metsäohjelmat taas laaditaan maakunnittain metsäkeskusten johdolla ja laajassa yhteistyössä sidosryhmien, muun muassa kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Myös valtion ja teollisuusyritysten metsät ovat vastaavantyyppisen suunnittelun piirissä.

Valtion metsissä tehdään laajassa alueellisessa sidosryhmäyhteistyössä alueellisia luonnonvarasuunnitelmia, missä määrätään valtion metsien käyttö ja muun muassa hakkuiden suuruus ja alueet.

Maan metsäpolitiikan tavoitteet on määritelty kansallisissa metsäohjelmissa, joita on tehty 1950-luvulta lähtien. Uusin on Kansallinen metsästrategia 2025.