Metsänjalostus (forest tree improvement)

Metsänjalostus tarkoittaa puiden rodullista jalostamista. Puunjalostus taas tarkoittaa tavaranvalmistusta puuraaka-aineesta.