Lujittaminen (reinforcing)

Lujittaminen tarkoittaa paperin vahvistamista joko päällystämällä tai sekoittamalla paperiin lasia, synteettisiä kuituja tai metallia. Päällystäminen tapahtuu paperikoneessa, missä paperirainaan ohjataan kerros päällysteainetta, joka kiinnittyy paperin pintaan. Päällystämisen tarkoitus voi olla myös paperin pinnan ominaisuuksien muuttaminen, jotta painojälki olisi parempaa. Sekoittaminen taas tapahtuu paperikoneen alkupäässä.