Korjuuaika (harvesting period)

Korjuuaika tarkoittaa aikaa, jonka kuluessa hakkuuoikeuden hankkineen puukaupan ostajan pitää tehdä hakkuu. Yleensä se on kaksi vuotta.