Kemiallinen massa (chemical pulp)

Kemiallinen massa on valmistettu niin, että puun kuidut irrotetaan toisistaan keittämällä puuhaketta ja kemikaaleja keskenään. Kemiallista massaa kutsutaan selluksi.