Kemera (abbreviation from Act on the Financing of Sustainable Forestry)

Kemera on lyhenne Kestävän metsätalouden rahoituslaista, jonka puitteissa yhteiskunta investoi metsiin tukemalla perhemetsänhoitajien teettämiä metsänhoitotöitä.