Kansallinen metsäohjelma (National Forest Programme)

Kansallista metsäohjelmaa sanotaan nykyisin Kansalliseksi metsästrategiaksi.

Englanniksi: National Forest Programme, NFP (kansallinen metsäohjelma)