Harvennushakkuu (thinning)

Harvennushakkuussa poistetaan keskimäärin 30 prosenttia metsän puustosta. Sen tarkoitus on parantaa jäljelle jäävien puiden kasvua ja laatua, mistä johtuen sitä kutsutaan myös kasvatushakkuuksi. Metsän kiertoajan kuluessa tehdään normaalisti 2–3 harvennushakkuuta. Ensiharvennus tehdään 30–40 vuotta uudistamisen jälkeen. Jos taimikonhoito on tehty ajallaan ja huolella, ensiharvennuksesta saadaan yleensä niin paljon myyntikelpoista puuta, että se on metsänomistajalle kannattavaa.