Hankintakauppa, hankintahinta (sale at delivered price)

Hankintakaupassa metsänomistaja vastaa puun korjuusta. Silloin puun hintaa sanotaan hankintahinnaksi.