Sijaitseeko valtaosa Suomen suojelluista metsistä Lapissa?

19.5.2022 / Q&A

Suomen suojelluista metsistä 80 prosenttia sijaitsee Pohjois-Suomessa. Niiden pinta-ala on 2,3 miljoonaa hehtaaria ja alueen metsistä on suojeltu 20 prosenttia, kun taas Etelä-Suomen metsistä suojelun osuus on viisi prosenttia.

Kun puhutaan Etelä- ja Pohjois-Suomen metsien suojelumääristä, täytyy ensiksi aina tarkentaa, mitä tarkoitetaan suojelulla, mitä metsällä ja missä kulkee Etelä- ja Pohjois-Suomen raja.

Perinteisesti suojeluksi on Suomessa usein katsottu vain niin sanottu tiukka suojelu. Metsätalouden kannalta tämä tarkoittaa, että minkäänlaisia metsätaloustoimia ei tällaisella suojelualueella ole sallittu.

Metsä taas on Suomessa luokiteltu tuottavaan metsämaahan, vähätuottoiseen kitumaahan ja tuottamattomaan joutomaahan. Luokittelu pohjautuu metsätaloudelliseen arvoon eikä sillä ole tekemistä metsien monimuotoisuuden kanssa.

Jos metsien suojeluprosentti halutaan sanoa yhdellä numerolla, ympäristöviranomaiset ja tutkimuslaitokset käyttävät lukua ”tiukasti suojellun metsän osuus metsä- ja kitumaan alasta”. Valinta on perusteltu, koska metsälajien elinympäristönä tuottava ja vähätuottoinen metsä eivät juuri eroa toisistaan. Uhanalainen laji ei tiedä, elääkö se metsä- vai kitumaalla, kun taas joutomaalla elinolot saattavat olla hyvinkin toisenlaiset.

Näin laskettuna metsien tiukan suojelun prosentti on koko maan tasolla 13.

Kun puhutaan metsistä, Pohjois-Suomeen lasketaan Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat. Tällä alueella tiukasti suojellun metsän osuus metsä- ja kitumaan alasta on 20 prosenttia, kun se alueen eteläpuolella on viisi prosenttia. Tämäkään ei ole aivan mitätöntä: jos Etelä-Suomi olisi itsenäinen valtio, se pärjäisi suojeluprosenteillaan eurooppalaisessa vertailussa varsin hyvin.

Lähteet:

Luonnonvarakeskuksen suojelutilastot

State of Europe´s Forests 2020

Kirjoita kommentti