Päättääkö EU suomalaisten metsistä?

1.4.2020 / Q&A

Suomessa metsän omistaja päättää metsiensä käytöstä, mutta tietenkin niissä rajoissa, mitä yhteiskunta käytölle esimerkiksi lainsäädännössä asettaa. Tällaisia säädöksiä tuottaa myös Euroopan unioni.

Periaatteessa metsäasiat eivät kuulu Euroopan unionin päätösvaltaan. Mutta unionin päätösvaltaan kuuluu monia muita asioita ja niiden suhteen tehdyt päätökset saattavat vaikuttaa myös siihen, miten suomalaiset voivat käyttää metsiään.

Viime aikoina erityisesti unionin ilmastopolitiikassa on tehty metsiä koskevia päätöksiä. Luonnonsuojeluun liittyvät unionin päätökset ovat usein vaikuttaneet myös metsiin. Myös unionin maaseutu- ja kilpailupolitiikalla on vaikutuksensa metsien käyttöön.

Kun muiden politiikan alojen asiantuntijat tekevät metsiä koskevia päätöksiä, ongelmaksi käy usein, että nämä asiantuntijat eivät tiedä, mitä jäsenmaissa on metsien suhteen jo tehty.

Esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi on jo valmiita menetelmiä. Jos ne eivät ole tuottaneet tyydyttävää tulosta, on parempi korjata niitä kuin luoda kokonaan uusia.

EU kyllä säätelee suomalaisten metsien käyttöä, mutta niin sitä säätelee moni suomalainenkin säädös. Metsänomistajat päättävät edelleen metsiensä käytöstä, mutta tietenkin yhteiskunnan asettamissa rajoissa, niin kuin kaikessa taloustoiminnassa.

Kirjoita kommentti