Tahtoisin kysyä, että mitä tarkoitatte kun kerrotte VMI:n täyttävän tieteelliset kriteerit? Ovatko vuosittaiset raportit siis esimerkiksi vertaisarvioituja?

Minusta on hiukan epäsopivaa sanoa metsää hiilinieluksi pohjaten vain VMI:n runkopuuta koskeviin laskelmiin. Runkopuu sisältää kieltämättä huomattavasti metsän biomassaa, mutta niin sisältävät myös puiden oksat, kannot sekä juuret kuten muu metsäkasvillisuus jonka kasvun puut mahdollistavat. Kuinka nämä otetaan huomioon hiilinielulaskelmissa?

Vastaa