Sanavalintaa olisi hyvä hiukan tarkentaa. Otsikko
”Kuinka paljon hehtaari kasvavaa metsää sitoo hiilidioksidia?”
jättää hämäräksi onko kyse hiilen sitomisesta vaiko hiilestä joka on sitoutunut, alias hiilinielusta vaiko hiilivarastosta.
Luvut ovat hiilivarastolle, mikä onkin tarkoituksenmukaista, sillä luonnon metsät ovat vuosituhansien aikana jo hiilensä sitoneet ja eivätkä enää sido hiiltä enempää kuin sitä päästävät. Puuta lahoaa ja palaa saman verran kuin uutta puuta kasvaa.

Hiilivarastoksi annetut luvut on syytä tarkistaa.
Esim. trooppisissa sademetsissä 330 tonnia hiiltä hehtaarilla vastaa 660 t/ha puuta. Se on toki mahdollinen jossakin, mutta tuskin edustava luku vaikka puun tiheys usein on likimain 1000 kg/m3 tai ylikin .
Sekin, että borealisissa metsissä maan alla olisi 5 kertaa enemmän hiiltä kuin maan päällä, lienee varsin totta soilla, joissa on paksut turvekerrokset. Mutta kun tundra on lueteltu erikseen, oudoksun tätäkin lukua.

Vastaa