Tämä aihe on todella tärkeä ja nyt taas ajankohtainen, ja olette oikeassa siinä, että kestävyys on turhan hähmäisesti käytetty termi ja sen ulottuvuuksien yhteensovittaminen vaikea haaste. Olen kuitenkin sitä mieltä, että artikkelissanne olisi varaa sitä hieman selventää. Tekstistänne puuttuu hyvin tärkeä huomio siitä, että ekologinen kestävyys on kestävyyden korvaamaton perusta, jonka päälle ekonominen ja sosiaalinen kestävyys rakentuvat. Tämä oli hyvin avattu linkkaamassanne YM:n kirjoituksessa. Tekstistänne saa kuvan, että nämä ovat samanarvoisia.

Haluaisin siteerata erinomaista aiheen asiantuntijan Mikko Mönkkösen blogitekstiä Kestävyyspaneelin sivuilla:

”Viimeaikainen keskustelu metsäkysymyksistä onkin osoittanut kokonaiskestävyyden olevan yhteisesti tunnustettu tavoite. Yhteinen ymmärrys ei kuitenkaan johda haluttuun tulokseen, jos kokonaiskestävyyden nimissä tehdään tulkintoja, joilla ei ole tieteellistä perustaa.

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 ja sen toimeenpanoa tukemaan tilattu riippumaton asiantuntijaryhmän arviointi (GSDR19) tuovat selkeästi esille, että luonnonjärjestelmien turvaaminen ja luonnonvarojen käytön kestävyys ovat sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden perusta.

–– Kokonaiskestävyyteen tähtäävä metsäpolitiikka tunnistaa ja tunnustaa sen, että kestävä hyvinvointi perustuu luonnon hyvinvoinnille. Kestävää on vain sellainen metsien käyttö, joka pysäyttää luontokadon ja turvaa elonkirjon säilymisen tulevaisuuteen.”

Tietoa siitä, kuinka näitä ulottuvuuksia voisi sovittaa yhteen ja myös jatkaa metsätaloutta kestävällä tavalla on myös hyvin avattu tekstissä. Eli tietoa löytyy, kunhan olemme valmiit sitä vastaanottamaan, hanskoja ei tarvitse vielä heittää tiskiin. Myös pohjalla olevaa arvokeskustelua on hyvä käydä avoimesti ja yhteistä käsitystä kohti pyrkien.

Vastaa