Voiko metsänomistaja kieltää marjastuksen tai matkailun?

2.3.2020 / Q&A

Onko metsänomistajalla oikeus kieltää luonnontuotteiden kerääminen tai metsän matkailukäyttö?

Joitakin luonnontuotteita saa kerätä jokamiehenoikeuksien perusteella, joitakin ei. Matkailua liiketoimintana ei saa harjoittaa toisen metsissä ilman lupaa.

Jokamiehenoikeudet ovat Suomessa varsin laajat. Ne kuuluvat kaikille, ei vain Suomessa asuville.

Jokamiehenoikeudet sallivat sienten, marjojen ja kukkien keräämisen, mutta ne eivät salli esimerkiksi puiden tai puun osien, varpujen, sammalten tai jäkälien keräämistä tai maa-ainesten ottoa – eivätkä tietenkään rauhoitettujen kasvien keräämistä.

Jokamiehenoikeuksien perusteella metsissä voi retkeillä ja liikkua lihasvoimin sekä majoittua väliaikaisesti. Jos liikkuminen on osa maksullista ja järjestettyä matkailua tai suurtapahtumaa, siihen on pyydettävä metsänomistajalta lupa.

Tulenteko on aina kielletty ilman metsänomistajan lupaa, samoin moottoriajoneuvolla liikkuminen.

Kysymys on siis tavallaan väärin asetettu. Metsänomistajan ei tarvitse kieltää mitään. Sen sijaan sen, joka haluaa käyttää toisen metsää enemmän kuin jokamiehenoikeudet sallivat, täytyy pyytää siihen lupa. Metsänomistaja voi sitten myöntää luvan. Jos lupaa ei tule, jokamiehenoikeuksien ylittämisen kieltää laki, ei metsänomistaja.


Ympäristöhallinnon verkkopalvelu ymparisto.fi: Jokamiehenoikeudet

Testaa, oletko jokamies

 

Kirjoita kommentti