Kirjoitatte että ”Voidaan olettaa, että metsien muun biomassan määrä on seurannut samaa trendiä.” Mihin tämä perustuu? Esimerkiksi Achat ym. (2015) [1] meta-analyysissään selvittää, että hiilen sitoutuminen ja varastoituminen talousmetsämaahan riippuu vahvasti siitä kuinka hakkuut toteutetaan. Minusta tämä vaatii erityistä huomiota, sillä suuri osa, ellei jopa suurin osa metsän hiilestä on sitoutunut maaperään, eikä niinkään puihin.

[1] https://www.nature.com/articles/srep15991

Vastaa